เป็นผู้นำระดับโลกในชุมชนและบริการที่มีมนุษยธรรม

ที่ไหนมีความต้องการ ที่นั่นมีไลออนส์ ประวัติศาสตร์ของเรานั้นมีความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นความภาคภูมิใจเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่เราให้บริการด้วยความเมตตา โดยสิ่้งแรกคือเราให้ความสำคัญกับความต้องการของชุมชนของเรา และโลกใบนี้ เรามองย้อนกลับไปในอดีตอย่างภาคภูมิใจ แต่เรารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทุกๆ วัน เรากำลังสร้างมรดกของเราโดยมีเป้าหมายในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต

กิจกรรมบริการหลักของสโมสรไลออนส์สากล (Global Causes)

สโมสรไลออนส์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล จะต้องทำ "กิจกรรม" (Activity) เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสังคมในชุมชนที่สโมสรตั้งอยู่หรือในประเทศตน หรือทั่วโลกเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมนั้นแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ "กิจกรรมบริการ" และ "กิจกรรมหาทุน" เพื่อนำเงินที่ได้มาให้บริการสาธารณกุศล หรือการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือร่วมใจของไลออนส์และลีโอส์เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งโลก เรามีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน ปัจจุบันเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริง

ดังนั้นจึงเรวมตัวเพื่อให้บริการทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการ 5 ประการ ได้แก่ โรคเบาหวาน สิ่งแวดล้อม สายตา ความหิวโหยและมะเร็งในเด็ก กิจกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่เราต้องตอบสนอง ด้วยความท้าทายที่สำคัญต่อมนุษยชาติและเราเชื่อว่าเป็นจะตอบสนองความต้องการของผู้คนได้

อ่านต่อ
 

ผู้บริหารสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2565-2566

รายชื่อกรรมการภาค

สถานะภาพของสโมสร ปีบริหาร 2565-2566

สโมสรใหม่ 3 ดูชื่อสโมสร
Status Quo 0
Cannelled 0
Pending 0
Active 42
สโมสรที่ Active
 

สถิติความเคลื่อนไหวสมาชิก ปีบริหาร 2565-2566

สมาชิกปีบริหารที่ผ่านมา1,033 คน
สมาชิกเพิ่ม-->คลิกเพื่อดูข้อมูล0 คน
สมาชิกพ้นสภาพ-->คลิกเพื่อดูข้อมูล0 คน
รวมทั้งสิ้น1,132 คน
สมาชิกสุทธิ0 คน
รายละเอียดความเคลื่อนไหวสมาชิก
 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกเพิ่ม-ลด รายเดือน

Chart...

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกเสุทธิรายเดือน

Chart...

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสุทธิ ปีบริหาร 2565-2566

Chart...