เบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวานนำไปสู่โรคร้ายแรงที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ตา ไต เส้นประสาทและฟัน สำหรับประเทศที่มีรายได้สูงพบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือด ตาบอด ตาวาย ไตวายและการตัดแขนขา คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ 629 ล้านคนภายในปี 2588


เรียนรู้ (Learn)

ข้อเท็จจริงโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานสามารถนำไปสู่โรคร้ายแรงที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ตา ไตเส้นประสาทและฟัน ในประเทศที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่โรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือด ตาบอด ตาวาย ไตวายและการตัดแขนขา คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ 629 ล้านคนภายในปี 2588

ค้นพบ (Discover)

แผนการทำงาน

ให้บริการชุมชนที่หลากหลายทั่วโลก เราทราบและรับรู้ผลกระทบของโรคเบาหวาน และเรามาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกัน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเรา

ลดโรคเบาหวานให้น้อยลงและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยให้ดีขึ้น


ดำเนินการ (Act)

สำรวจจากโครงการที่สากลแนะนำ โดยทำตามแผนโครงการบริการ (Service Project Planners) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อไลออนส์และสโมสร มีส่วนร่วมเพื่อควบคุมโรคเบาหวานในชุมชน

ประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

กิจกรรมวันครอบครัวโรคเบาหวาน ครึ่งวัน (Half-Day Diabetes Family Event)


การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Screening)


แนะนำโครงการโรคเบาหวาน 25 โครงการ (25 Project Ideas for Diabetes)
เฉลิมฉลอง (Celebrate)

เรื่องราวของเราคือความหวัง

การบริการของไลออนส์และลีโอส์ สร้างความแตกต่างในชุมชนทั่วโลก

ใบสมัครขอเงินทุนจาก LCIF (Apply for a Diabetes Grant)

ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกรอกคำร้องขอเงินสนับสนุนจาก LCIF สำหรับโรคเบาหวานนั้นมีให้ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งจะแนะนำให้กรอกข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบไปด้วยความต้องการ คุณสมบัติและขั้นตอนขอเงินทุนโรคเบาหวานจาก LCIF

โหลดแบบฟอร์ม