จุดประสงค์การให้บริการ 5 ด้าน

ทุกครั้งเของการเดินทางริ่มต้นด้วยขั้นตอนเดียวคือการให้บริการ การให้กำลังใจซึ่งเป็นของขวัญแห่งความเอื้ออาทร นำมาซึ่งความหวังที่บรรลุต้องการมากที่สุด

ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เรามีสมาชิกไลออนส์และลีโอส์ มากกว่า 1.4 ล้านคน เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริง

นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่เราได้รวบรวมการบริการระดับสากลเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการ 5 ด้าน ความต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญต่อมนุษยชาติและเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่บรรลุความต้องการได้

เบาหวาน (Diabetes)

เราให้บริการเพื่อลดจำนวนการเป็นโรคเบาหวานให้น้อยลงและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคนี้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อ่านต่อ


สายตา (Vision)

เราให้บริการเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงการมองไม่เห็น หรือบกพร่องทางสายตา และยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ตามองไม่เห็น หรือบกพร่องทางสายตา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อ่านต่อ


ความหิวโหย (Hunger)

เราให้บริการเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถมีอาหารเพียงพอและมีประโยชน์

อ่านต่อ


สิ่งแวดล้อม (Environment)

เราให้บริการเพื่อปกป้องและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมของเราอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี

อ่านต่อ


โรคมะเร็งในวัยเด็ก (Childhood Cancer)

เราให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งในวัยเด็กให้รอดชีวิตและเจริญเติบโตได้

อ่านต่อ