มะเร็งในวัยเด็ก (Childhood Cancer)

คนรุ่นต่อไปมีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ไลออนส์และลีโอส์ได้เห็นและรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรคมะเร็งเด็กและครอบครัว ยังคงรอความหวังการให้บริการและการสนับสนุนจากไลออนส์


เรียนรู้ (Learn)

ข้อเท็จจริงเรื่องความหิว

เด็ก 1 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทุก 2 นาที
การเพิ่มขึ้น 13% ของการเกิดมะเร็งในเด็กในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
อายุเฉลี่ย 6 ปีในการวินิจฉัยเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง
> 90% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัยเด็กเกิดขึ้นในแหล่งทรัพยากรต่ำ

ค้นพบ (Discover)

แผนการทำงาน

ครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลางที่ชุมชนส่วนใหญ่สร้างขึ้น คนรุ่นต่อไปมีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ไลออนส์และลีโอส์ได้เห็นและรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรคมะเร็งเด็กและครอบครัว ยังคงรอความหวังการให้บริการและการสนับสนุนจากไลออนส์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเรา

ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งในวัยเด็กให้อยู่รอดและเจริญเติบโต


ดำเนินการ (Act)

สำรวจจากโครงการที่สากลแนะนำ โดยทำตามแผนโครงการบริการ (Service Project Planners) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ไลออนส์และสโมสร มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับมะเร็งในเด็ก

กิจกรรมเครือข่ายผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง (Survivor Network Event)


แคมป์ครอบครัวครึ่งวัน (Half-Day Family Camp)


กลุ่มสนับสนุนโรคมะเร็งในวัยเด็ก (Childhood Cancer Support Group)เฉลิมฉลอง (Celebrate)

เรื่องราวของเราคือความหวัง

การบริการของไลออนส์และลีโอส์ สร้างความแตกต่างในชุมชนทั่วโลก