ความเคลื่อนไหวของสมาชิก

ปีบริหาร 2564-2565 จำนวน 1,090 คน
สโมสร สมาชิกใหม่ โอนย้าย กลับเข้ามาใหม่ พ้นสภาพ สุทธิ รวมทั้งสิ้น
ภูมิภาคที่ 1
เขตที่ 1
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 5 0 0 0 5 38
พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) 0 0 0 0 0 17
ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 0 0 0 0 0 18
ลำลูกกา ปทุมธานี (56062) 0 0 0 0 0 6
เขตที่ 2
ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 6 0 0 0 6 36
วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 0 0 0 0 0 19
ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 0 0 0 0 0 23
โดมพระจันทร์ กรุงเทพ (77704) 1 0 0 0 1 8
อ่อนนุช-ลาดกระบัง (132197) 0 0 0 0 0 6
เขตที่ 3
ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 5 0 0 0 5 26
ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386) 0 0 0 0 0 10
บรรทัดทอง กรุงเทพ (55815) 0 0 0 0 0 14
ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 0 0 0 0 0 14
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781) 11 0 1 13 -1 14
ภูมิภาคที่ 2
เขตที่ 4
สระบุรี (25862) 0 0 0 0 0 22
ลพบุรี (25846) 0 0 0 0 0 33
ปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 0 0 0 2 -2 20
โคกสำโรง ลพบุรี (49784) 0 0 0 1 -1 31
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580) 10 0 1 0 11 62
ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029) 0 0 0 0 0 36
เขตที่ 5
นครสวรรค์ (25851) 1 0 0 0 1 19
สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 3 0 0 0 3 63
เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291) 1 0 0 1 0 32
ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) 0 0 0 0 0 61
ชอนตะวัน นครสวรรค์ (139231) 0 0 1 3 -2 33
ภูมิภาคที่ 3
เขตที่ 6
แพร่ (25856) 3 0 1 0 4 61
น่าน (30799) 0 0 0 0 0 53
พิษณุโลก (36352) 0 0 0 0 0 31
สุโขทัยราชธานี (49580) 0 0 0 0 0 14
เชียงกลาง น่าน (57947) 0 0 0 0 0 22
สองแคว พิษณุโลก (131404) 1 0 0 0 1 12
เขตที่ 7
เชียงราย (25842) 4 0 0 7 -3 19
พะเยา (33384) 2 0 0 0 2 28
ดอกคำใต้ พะเยา (60860) 0 0 0 0 0 16
นครเชียงราย (62738) 0 0 0 0 0 26
เขตที่ 8
แม่สาย เชียงราย (55724) 2 0 0 0 2 72
เชียงของ เชียงราย (124029) 0 0 0 0 0 31
ล้านนา เชียงราย (138502) 2 0 5 2 5 16
ถ้ำหลวง แม่สายเชียงราย (139788) 0 0 0 0 0 8