ความเคลื่อนไหวของสมาชิก

ปีบริหาร 2565-2566 จำนวน 1,132 คน
สโมสร สมาชิกใหม่ โอนย้าย กลับเข้ามาใหม่ พ้นสภาพ สุทธิ รวมทั้งสิ้น