เส้นทางการให้บริการ

เส้นทางการให้บริการเป็นวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น สร้างความแตกต่างเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และรู้สึกได้ ประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ได้แก่ การเรียนรู้ การค้นพบ ดำเนินการ และการเฉลิมฉลอง เราชอบคำเหล่านี้เพราะว่าคำนั้นอยู่เหนือหลักเกณฑ์ขององค์กร ไม่มีพรมแดน คำเหล่านั้นคือหัวใจสำคัญของไลออนส์และลีโอ

ระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา สอนเราทุกอย่าง คือการเป็นผู้ให้บริการ เราเติบโต และเราไม่เคยหยุดยั้ง ดังนั้นการบริการคือการเดินทางของเรา เรามาสำรวจด้วยกัน

เรียนรู้ (Learn)

ความเข้าใจมักจะมีค่ามากกว่าสัญชาตญาณ หากเราไม่ได้รับข้อมูลที่เกิดขึ้นรอบตัว อาจส่งผลกระทบกับเรา ดังนั้นเราปลูกฝังเรื่องความต้องการของท้องถิ่นและวิธีที่ท้องถิ่นแต่ละที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ระดับโลก เราค้นหาข้อมูลใหม่และเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึก การเรียนรู้ทำให้เรามีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก 5 ด้าน


ค้นพบ (Discover)

โอกาสรอให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ การแบ่งปันความรู้ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเรา เชื่อมช่องว่างโดยผ่านพันธมิตรและสนับสนุนนวัตกรรม กระบวนการค้นพบนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับการมุ่งเน้นของเราและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการ


ดำเนินการ (Act)

ภารกิจของเราคือการบริการ ซึ่งสามารถจับต้องได้ วัดผลได้ด้วยข้อมูลเชิงลึก โอกาสเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เราสนับสนุนชุมชน ภูมิภาคและโลกของเราด้วยกัน เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย


เฉลิมฉลอง (Celebrate)

เราให้บริการแก่มนุษยชาติกว่า 200 ประเทศ มีความภูมิใจสำหรับน้ำใจที่ดีของสโมสรทั่วโลก ที่ได้รับการแบ่งปันเรื่องราวที่ดีและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น เราร่วมมือกัน เป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนและเพื่อประชาชนทั่วโลกเกิดความสนใจ ดังนั้นจึงต้องเฉลิมฉลองความสำเร็จจากการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของเรา