การประชุมคณะกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 4/2563-2564

การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 4/2563-2564

กำหนดการประชุมคณะกรรมการภาคครั้งที่ 4/2563-2564 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยปรับรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

ขั้นตอนเตรียมการประชุม
 1. สมาชิกผู้ลงทะเบียนประชุมใหญ่ฯ เข้ากลุ่มไลน์ โอเพนแชท (Line Open Chat) การประชุมกรรมการภาค ครั้งที่4/2563-2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25>คลิกที่นี่ สมาชิกต้องเข้าไลน์กลุ่มนี้ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.00 น. หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าได้
 2. เมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องแก้ไขโปรไฟล์และใส่รูปภาพของท่าน การแก้ไขชื่อโปรไฟล์ กรุณาระบุรายละเอียดดังนี้
  • กรณีตำแหน่งอดีตประธานสภา อดีตผู้ว่าการภาค ให้ระบุ PCC หรือ PDG ตามด้วยชื่อของท่าน เช่น PCC.ดร.พีระวัฒน์, PDG.ประหยัด เป็นต้น
  • กรณีดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการภาค กรุณาระบุตำแหน่งและชื่อของท่าน เช่น ปธภ.1 ล.ธนกร, ปธฝ.สื่อสารฯ ล.กำไร เป็นต้น
  • กรณีดำรงตำแหน่งในสโมสร กรุณาระบุชื่อ ตำแหน่ง ชื่อสโมสร เช่น ปิยะศักดิ์นายกบรรทัดทอง ล.สุนี เลขาราชวิถี เป็นต้น
 3. จะเรียงสลับหน้าหลัง ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ขอความกรุณาลงให้ครบตามที่แจ้ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบตอนลงทะเบียน

 4. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น google meet
ขั้นตอนการประชุมออนไลน์
 1. กด link เข้าร่วมประชุมที่จะส่งให้ในช่องไลน์ โอเพนแชท “การประชุมภาค ครั้งที่ 4/2563-2564 และการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 25” ใช้รูปแบบการผ่าน google meet โดยส่ง link วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.
 2. วิธีการลงทะเบียนในวันประชุม เปิดเริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 น. โดยให้สมาชิกแต่ละท่านกดสติ๊กเกอร์ส่งเข้าช่องไลน์ โอเพนแชท “การประชุมภาค ครั้งที่ 4/2563-2564 และการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 25”
 3. 3. การโหวตรับรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม ให้ใช้วิธีการโหวตในช่องไลน์ โอเพนแชท “การประชุมภาคครั้งที่ 4/2563-2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25”
กฎกติกามารยาทในการประชุมออนไลน์
 1. ขอให้ปิดไมค์ในกรณีไม่ได้พูด
 2. กรณีถึงวาระที่ท่านพูดให้เปิดไมค์ เปิดกล้อง ขณะพูด กรณี MC. เชิญท่านพูดแล้ว ไม่ต้องแนะนำตนเองซ้ำ
 3. ท่านที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมในการประชุม ขอให้ท่านเปิดไมค์ เปิดกล้องพร้อมแนะนำตนเองด้วยชื่อ นามสกุล ชื่อสโมสร
 4. ขณะที่ท่านพูดในการประชุมขอให้อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีเสียงรบกวน
 5. กรณีต้องการทักที่ประชุม ขอให้ทักเพียง "ท่านประธานในที่ประชุม และเพื่อนสมาชิก" เท่านั้น
เอกสารการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารประชุมคณะกรรมการภาคฯครั้งที่ 4/2563-2564-->คลิกที่นี่