สมาชิกที่พ้นสภาพ

สมาชิกที่พ้นสภาพ จำนวน 29 คน
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สุพรรณี นิราพาธพงษ์พร (607822) สมาชิกก่อตั้ง พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
โคกสำโรง ลพบุรี (49784)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2532
ที่อยู่
566 ถ.นารายณ์ อ.เมือง ลพบุรี 15000
ปีเกิด
2443
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
8 ส.ค. 2564
เหตุผล
Decreased
ชื่อ - นามสกุล
Lion RUEANGRIT CHAAEM (5366543) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
ชอนตะวัน นครสวรรค์ (139231)
วันที่เป็นสมาชิก
29 มิ.ย. 2563
ที่อยู่
138/421 Moo 14 T.Watsai A.Muang Nakhonsawan 60000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
8 ส.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ชไมพร วงศ์วณิชย์เจริญ (5193263) สมาชิกก่อตั้ง พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
ชอนตะวัน นครสวรรค์ (139231)
วันที่เป็นสมาชิก
29 ส.ค. 2562
ที่อยู่
1012/3 หมู่ 1อ.เมือง นครสวรรค์ 600000 ต.นครสวรรค์ตก
ปีเกิด
2501
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
8 ส.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน มาลัยวรรณ จีรบุณย์ (5193273) สมาชิกก่อตั้ง พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
ชอนตะวัน นครสวรรค์ (139231)
วันที่เป็นสมาชิก
29 ส.ค. 2562
ที่อยู่
136, 136/1 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
ปีเกิด
2493
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
29 ส.ค. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ไพศาล เจริญนพกุล (5406163) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2563
ที่อยู่
146/78 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
4 ก.ย. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน คุณวุฒิ จงไพโรจน์โฆษิต (612863) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ต.ค. 2520
ที่อยู่
541/6 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57000
ปีเกิด
2492
อีเมล์
tokhunnavut@gmail.com
โทรศัพท์
66-81-9609359
วันที่ Drop
4 ก.ย. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ณัฐกานต์ เกรียงเกษร (5406160) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2563
ที่อยู่
132 หมู่ 2 ตำบล ท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
4 ก.ย. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ธิดากัลย์ เลขะคุณ (5406151) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2563
ที่อยู่
53/3 หมู่ที่ 6 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
4 ก.ย. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน พิทักษ์ แสงคำ (5406154) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2563
ที่อยู่
318 หมู่ 7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
4 ก.ย. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ทศพล ศาสตร์แย้ม (5406149) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2563
ที่อยู่
401 หมู่ที่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57111
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
4 ก.ย. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ไตรภูมิ สู่โนนทอง (5406153) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2563
ที่อยู่
116 หมู่ที่ 4 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
4 ก.ย. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ศักดิ์ชัย นิราพาธพงศ์พร (1259401) สมาชิกก่อตั้ง พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
ปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.พ. 2520
ที่อยู่
566/572 ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง ลพบุรี 15000
ปีเกิด
2482
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
10 ส.ค. 2564
เหตุผล
Decreased
ชื่อ - นามสกุล
Lion DIREK TOCHAROEN (4739195) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
ปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349)
วันที่เป็นสมาชิก
15 ต.ค. 2560
ที่อยู่
111/21 Moo 4 T.Kokko A.Muang Lopburi 15000
ปีเกิด
2507
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
25 ส.ค. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
Lion SUPAP PHUENGNOI (5025447) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291)
วันที่เป็นสมาชิก
18 ต.ค. 2561
ที่อยู่
102 Moo 9 T.Nakhonsawantok A.Muang Nakhonsawan 60000
ปีเกิด
2505
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
1 ก.ค. 2564
เหตุผล
Decreased
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา (3839868) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ต.ค. 2556
ที่อยู่
97 หมู่ 17 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย เชียงราย 57210
ปีเกิด
2498
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
14 ส.ค. 2564
เหตุผล
Resigned In Good Standing
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อัศเจรีย์ นามวงศ์ (5380235) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2563
ที่อยู่
40/1 หมู่ 17 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง เชียงราย 57000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
15 ส.ค. 2564
เหตุผล
Non-Pymt Of Dues
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เอกราช ผ่องใส (3783355) สมาชิกก่อตั้ง พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
16 ก.ค. 2556
ที่อยู่
1/14 หมู่ 13 ซ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
ปีเกิด
2496
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
1 ก.ค. 2564
เหตุผล
Decreased
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กอลาตี อูมา (5663311) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
355/1 หมู่ 6 ต.แว้ง อ.แว้ง นราธิวาส 96160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน รอฮานิง บินอาลี (5663316) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
5/2 หมู่ 8 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง นราธิวาส 1969
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน มะยูโซะ เจ๊ะแฮ (5663314) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
105 หมู่ 7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน หาสือนะ ดาโอ๊ะ (5663305) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
60/1 หมู่ 8 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ นราธิวาส 96130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ทองม้วน แก้วเขียว (5663300) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
55 หมู่ 10 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี สุรินทร์ 3213
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน นนทการณ์ คารทอง (5663309) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
35 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 20 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ทวีศิลป์ กิจเจริญ (5663319) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
633 ซ.เพชรเกษม 6 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กมลชนก ปัญจะรักษ์ (5230218) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2562
ที่อยู่
249/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ปีเกิด
2528
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน นงเยาว์ แผ่นคำ (5663325) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
61/2 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค สระบุรี 18160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ณภัสรา รัตนภัทรกิจ (5230217) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2562
ที่อยู่
18 Satriwittaya 2 Khaeng Ladprao Khet Ladprao Bangkok 10230
ปีเกิด
2507
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กิตติสัณห์ ศรวิไลวรรณ (5566505) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 มี.ค. 2564
ที่อยู่
นายกสโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ กรุงเทพ 48/104 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
.097-959-5146
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ธนานพ เทียมศร (5663304) พ้นสภาพ
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
74 ซ.ร่วมพัฒนา 33 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่ Drop
12 ต.ค. 2564
เหตุผล