เราคือใคร

เป็นผู้นำการให้บริการระดับโลก

ที่ไหนมีความต้องการ ที่นั่นมีไลออนส์ สโมสรไลออนส์สากลเป็นองค์กรสโมสรที่ให้การบริการที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีสมาชิกมากกว่า 1.4 ล้านคน ทำหน้าที่ให้บริการใน 210 ประเทศและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก ไลออนส์คือเพื่อน ครอบครัวและเพื่อนบ้านผู้ซึ่งแบ่งปันด้านความเชื่อที่ว่า “ชุมชนเป็นสิ่งที่เราให้บริการ”

ที่ไหนมีความต้องการ ที่นั่นมีไลออนส์

เมื่อใดก็ตามที่สโมสรไลออนส์ร่วมมือช่วยเหลือกัน ปัญหานั้นก็เล็กลงและชุมชนได้รับในสิ่งที่ดีกว่า นั่นเป็นเพราะเราให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นทั้งในชุมชนของเราและทั่วโลก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

องค์กรสโมสรที่ให้บริการใหญ่ที่สุดของโลก

ประกอบด้วยจำนวน 46,000 สโมสร และมีสมาชิกมากกว่า 1.4 ล้านคน ทำให้เราเป็นองค์กรสโมสรด้านบริการใหญ่ที่สุดของโลก เราเป็นหนึ่งในองค์ที่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สมาชิกของเราช่วยเหลือชุมตามต้องการ ทุกที่ที่เราทำงานเรามีเพื่อน ทำงานกับเด็กผู้ที่ต้องการแว่นตา ทำงานกับผู้สูงอายุผู้มีอาหารไม่พอรับประทาน และทำงานกับผู้คนที่เราไม่เคยพบ

ด้วยคติพจน์ของเรา “We Serve” หมายถึง สมาชิกไลออนส์ยินดีให้บริการ และยินดีให้ความช่วยเหลือ

 

มาสร้างชุมชนของท่าน

เรามีความเชื่อว่าโลกได้รับสิ่งแต่สิ่งที่ดี และเกิดปัญหาน้อยที่สุด เมื่อประชาชนร่วมกันให้บริการในชุมชนของตนเองและระดับโลก ไลออนส์ช่วยในสิ่งที่ต้องการทั้งในชุมชนของเราและระดับโลก ด้วยความสามัคคีและมีพลัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2460 ไลออนส์ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมวลมนุษยชาติมาหลายโครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำด้วยมือของเรา เราให้บริการเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ประตูถัดไปและผู้คนในด้านอื่น ๆ ของโลกที่เราอาจไม่เคยพบ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

มาเป็นไลออนส์

มาร่วมกับเราเพื่อสร้างความแตกต่างในฐานะไลออนคนหนึ่งกัน คุณจะได้รู้จักคนในชุมชน ที่มีจิตใจบริการ ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งทำงานไปด้วยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นอกจากนี้คุณยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่ทั่วโลก โดยเรามีอาสาสมัครที่อุทิศตนในกว่า 46,000 สโมสร มีความแตกต่างในชุมชนของคุณ ดังนั้นมาเป็นไลออนส์กันเถอะ

ร่วมกิจกรรมกับสโมสร หรือหาสโมสรที่อยู่ใกล้คุณ