วิสัยทัศน์ & พันธกิจ สโมสรไลออนส์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการบริการชุมชนและมนุษยธรรม

 

Our Vision

To be the global leader in community and humanitarian service.พันธกิจ

เพิ่มพลังอาสาสมัครให้สามารถบริการชุมชนของตน ตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรม สนับสนุนสันติภาพและความเข้าใจระหว่างชนชาติผ่านสโมสรไลออนส์

 

Our Mission

To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lions clubs.

 

Motto: "We Serve"

คติประจำใจ : "เรายินดีให้บริการ"

 

Slogan : Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety

คำขวัญ : LIONS