สมาชิกใหม่

จำนวน สมาชิกใหม่ 86 คน
ชื่อ - นามสกุล
Lion RUEANGRIT CHAAEM (5366543)
สโมสรไลออนส์
ชอนตะวัน นครสวรรค์ (139231)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
29 มิ.ย. 2563
ที่อยู่
138/421 Moo 14 T.Watsai A.Muang Nakhonsawan 60000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
28 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ปัญญา สุทธิกุล (5663333)
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
498/85 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 098-250-6791
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
Lion PRATYA PRATSAKUN (5654885)
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
234 Moo 11 T.Maechan A.Maechan Chiangrai 57110
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วิลาวัณย์ จันทราภินันท์ (5663335)
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
453 หมู่ 6 ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย 57000 083-482-1771
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน จรรยาภรณ์ คำตาล (5663334)
สโมสรไลออนส์
เชียงราย (25842)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
421 หมู่ 16 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57000 087-001-9831
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน น้ำฝน ปาละกูล (5713417)
สโมสรไลออนส์
โดมพระจันทร์ กรุงเทพ (77704)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ต.ค. 2564
ที่อยู่
96 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม 6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ต.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เฉลิม รอดหลง (5698440)
สโมสรไลออนส์
นครสวรรค์ (25851)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2564
ที่อยู่
138/92 ม.14 ซ.3 ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ตระการ บุญมา (5678430) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
13 หมู่ 2 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วีระชัย จุฬาทรัพย์ (5678426) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
8/9 .อินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 0170
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กาญจนา ชุ่นบุญ (5678406) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
156 หมู่ 4 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วราภรณ์ จันทร์แสง (5678410) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
66/700 ซ.บางแวก 79 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน พล ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ (5678396) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
19/165 ซ.กาญจนาภิเษก 10 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ทวีทรัพย์ ฮาดฟอง (5678394) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
33 หมู่ 1 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เกริกเกรียงไกร อิงคนินันท์ (5677623) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
168/69 หมู่ 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ณัฐศิษย์ อิงคนินันท์ (5677624) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
168/69 หมู่ 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สาวิณี แจ้งกลาง (5678427) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
27 หมู่ 2 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เปรม จันทโชติ (5678432) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
5/5 ซ.เพชรเกษม 98 ขว.บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน พล.ร.อ.อธิษฐ์พล กมลศิลป์ (5678395) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
100/118 หมู่ที่ 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ขลบุรี 20180
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ศรีอำนาจ ลาเลิศ (5678423) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
20 หมู่1 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม อุบลราชธานี 34220
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน แฉล้ม ชุ่นบุญ (5678407) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
156 หมู่ 4 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อิสริยา ณ นคร (5678401) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
119 ซ.จันทน์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ภัทริศ ณ นคร (5678399) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
119 ซ.จันทน์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สมบัติ โอภาสวงษ์ (5678413) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
51 หมู่ 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ผ่องพรรณ เพชรรัตน์ (5678434) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
152 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 2 ขว.บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ศิริลักษณ์ พุ่มแตงอ่อน (5678412) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
48/392 หมู่ 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม 73110
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สายชล รัตนมิถุนา (5678405) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
156 หมู่ 4 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วิชัย สุขใส (5678415) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
บางพรหม กรุงเทพ (147994)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
24 ส.ค. 2564
ที่อยู่
2/1 หมู่ 7 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
24 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วิรัช ศรีศุจิกุล (5653927)
สโมสรไลออนส์
พะเยา (33384)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
626/1 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง พะเยา 56000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ชุติพนธ์ พานิช (5653928)
สโมสรไลออนส์
พะเยา (33384)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
50 ซ.อินทามระ แยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อาคม เฑียรกุล (4190672)
สโมสรไลออนส์
แพร่ (25856)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
25 มิ.ย. 2558
ที่อยู่
41 หมู่ที่ 2 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง แพร่ 54140
ปีเกิด
2493
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สำรวย คำแป้น (5687447)
สโมสรไลออนส์
แพร่ (25856)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2564
ที่อยู่
143 หมู่ 1 ต.ป่าแมต อ.เมือง แพร่ 54000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วิมลวรรณ พรวญหาญ (5687452)
สโมสรไลออนส์
แพร่ (25856)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2564
ที่อยู่
76/9 หมู่ 2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง แพร่ 54000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วรกัณตสุดา ดำรงสันติพิทักษ์ (5687454)
สโมสรไลออนส์
แพร่ (25856)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2564
ที่อยู่
1/4 หมู่ 2 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น แพร่ 54130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สุพจน์ อุฬารวงศ์ (5653921)
สโมสรไลออนส์
เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
102 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สุรางค์ สุวรรณกาญจน์ (5669431)
สโมสรไลออนส์
แม่สาย เชียงราย (55724)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2564
ที่อยู่
140 ม.8 บ้านซ้อ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เชียงราย 57110
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน แสงจันทร์ สุยา (5219495)
สโมสรไลออนส์
แม่สาย เชียงราย (55724)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
15 ส.ค. 2562
ที่อยู่
60 หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย 57130
ปีเกิด
2500
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สมจิตร จันทรโรจน์วานิช (5691289)
สโมสรไลออนส์
ยานนาวา กรุงเทพ (51681)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
9/35 โครงการเวีย 49 แขวงคลองตันต้นเหนือ ถ.สุขุมวิท 49 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูตร (5691277)
สโมสรไลออนส์
ยานนาวา กรุงเทพ (51681)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
176 ซ.กาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อธิคุณ คชเสนี (5691281)
สโมสรไลออนส์
ยานนาวา กรุงเทพ (51681)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
1/17 ม.บ้านร่มไม้ชายคลอง ซ.อนามัยงามเจริญ 26 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กิตติคม เกริกกวิน (5691273)
สโมสรไลออนส์
ยานนาวา กรุงเทพ (51681)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
629/676 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วรวิทย์ ธาดารัตรมงคล (5691278)
สโมสรไลออนส์
ยานนาวา กรุงเทพ (51681)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
980,982,984 ถ.พระราม 2 ซอย 77 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ปุญชรัศมิ์ อัครชัยเมธาภรณ์ (5690900)
สโมสรไลออนส์
ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
68/454-455 หมู่ 8 ถ.เอกชัย 46 แขวงบางบอง เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ณปภัช หอละเอียด (5690903)
สโมสรไลออนส์
ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
88/198 หมู่ 4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ณัฐนันท์ อิสริยาภูวนนท์ (5690899)
สโมสรไลออนส์
ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
68/454-455 หมู่ 9 ถ.เอกชัย 46 แขวงบางบอง เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ดวงจันทร์ คำผาลา (5690898)
สโมสรไลออนส์
ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
38 ซอย.บางแค9 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน มาโนชย์ กรลักษณ์ (5690901)
สโมสรไลออนส์
ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
57/4 แขวงสะพานสูล เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน จิดาภา ทวีชัยนพรัตน์ (5690904)
สโมสรไลออนส์
ราชเทวี กรุงเทพ (52468)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
6 ก.ย. 2564
ที่อยู่
135/16 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพ 10150
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
6 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน พรเพ็ญ คำภิโล (5380261)
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2563
ที่อยู่
599 หมู่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
15 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สมพงษ์ ไมล์หรือ (5153030) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
12 มิ.ย. 2562
ที่อยู่
195 Moo 2 T.Pongprae A.Maelao Chiangrai 57120
ปีเกิด
2511
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
15 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา (3839868)
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ต.ค. 2556
ที่อยู่
97 หมู่ 17 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย เชียงราย 57210
ปีเกิด
2498
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
15 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สมาน วินทะไชย (5153029) สมาชิกก่อตั้ง
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
12 มิ.ย. 2562
ที่อยู่
426/12 Moo 19 T.Robwiang A.Muang Chiangrai 57000
ปีเกิด
2487
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
15 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วาที ยอดบุตร (5198339)
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
17 ก.ค. 2562
ที่อยู่
862/16 Tangluangpandin 1 Rd., T.Wiang A.Muang Chiangrai 57000
ปีเกิด
2504
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
15 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน วีรวรรณ หัตถผสุ (5676890)
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
15 ส.ค. 2564
ที่อยู่
9 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
15 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เอกพณิชย์ พิพัฒน์โชติสถิต (5676889)
สโมสรไลออนส์
ล้านนา เชียงราย (138502)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
16 ส.ค. 2564
ที่อยู่
125 หมู่ 2 ต.เวียง อ. เทิง เชียงราย 57160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
16 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน จรรยา อริยปัญญาสถาพร (3337544)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
26 ก.พ. 2554
ที่อยู่
ร้านมาวินประดับยนต์ 170 หมู่ 4 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
ปีเกิด
2490
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เฉลย สุขสมสิน (5654150)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
80 ม.1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เบญญาภา สีดาทอง (5654159)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
240 ม.1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ (5654160)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
277/5 ม.8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน พิมพ์ชญา ปราบพล (565416)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
512/1 ม.3 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ชวพร ตระกูลจงเดชา (5654165)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
59/2 ม.1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน มยุรี บุญจันทร์ (5654171)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
11/1 ม.2 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ศุภนุช วะดี (5654175)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
5 ม.1 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ไพรัตน์ คุปติเกษม (5654179)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
741 ม.8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สวรรยา ชัยเพชร (5654183)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
125/1 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อินทุอร รักษามั่นคง (5654156)
สโมสรไลออนส์
ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
2 ก.ค. 2564
ที่อยู่
้านม่านพีพีดี 029 หมู่ 3 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 151130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
2 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สมจิตร์ อิหนิม (5679195)
สโมสรไลออนส์
สองแคว พิษณุโลก (131404)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2564
ที่อยู่
20/2 หมู่ที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อดิศร จงพาณิชกุล (5680692)
สโมสรไลออนส์
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
23 ส.ค. 2564
ที่อยู่
212/224 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
23 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อทิตยา จงพาณิชกุล (5680701)
สโมสรไลออนส์
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
23 ส.ค. 2564
ที่อยู่
212/224 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
23 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อริสรา จงพาณิชกุล (5680706)
สโมสรไลออนส์
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
23 ส.ค. 2564
ที่อยู่
212/224 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
23 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อภินัทธ์ จงพาณิชกุล (5680710)
สโมสรไลออนส์
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
23 ส.ค. 2564
ที่อยู่
212/224 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
23 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ดำรงกิจ ธีรสิทธิคุณ (5680714)
สโมสรไลออนส์
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
23 ส.ค. 2564
ที่อยู่
99/451-452 ซ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
23 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล (5676692)
สโมสรไลออนส์
สี่แคว นครสวรรค์ (49649)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ส.ค. 2564
ที่อยู่
85/20 มบ.ริเวอร์ไซต์ ถ.โกสีย์ ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ส.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สุณี มังคลารัตนศรี (5690404)
สโมสรไลออนส์
สี่แคว นครสวรรค์ (49649)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2564
ที่อยู่
4/36 ถ.ตั้งใจพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ย. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กาญจนา ยลสิริธัม (5705275)
สโมสรไลออนส์
สี่แคว นครสวรรค์ (49649)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ต.ค. 2564
ที่อยู่
85/49 มบ.ริเวอร์ไซดิ์พารค์วิลล์ ถ.โกสีย์ ต.วัดไทรย์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ต.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กมลชนก ปัญจะรักษ์ (5230218)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
กลับเข้ามาใหม่ (Reinstated)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ย. 2562
ที่อยู่
249/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ปีเกิด
2528
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน กอลาตี อูมา (5663311)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
355/1 หมู่ 6 ต.แว้ง อ.แว้ง นราธิวาส 96160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน รอฮานิง บินอาลี (5663316)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
5/2 หมู่ 8 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง นราธิวาส 1969
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน มะยูโซะ เจ๊ะแฮ (5663314)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
105 หมู่ 7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน หาสือนะ ดาโอ๊ะ (5663305)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
60/1 หมู่ 8 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ นราธิวาส 96130
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ทองม้วน แก้วเขียว (5663300)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
55 หมู่ 10 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี สุรินทร์ 3213
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน นนทการณ์ คารทอง (5663309)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
35 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 20 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ทวีศิลป์ กิจเจริญ (5663319)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
633 ซ.เพชรเกษม 6 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน สุภัคชัย เงินนาม (5663322)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
48 หมู่ 6 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี กำแพงเพชร 62210
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน นงเยาว์ แผ่นคำ (5663325)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
61/2 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค สระบุรี 18160
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน อภิวัฒฒ์ ผิวอ่อน (5663296)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
167 ซ.สตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564
ชื่อ - นามสกุล
ไลออน ธนานพ เทียมศร (5663304)
สโมสรไลออนส์
หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781)
สถานะ
เพิ่ม (Added)
วันที่เป็นสมาชิก
1 ก.ค. 2564
ที่อยู่
74 ซ.ร่วมพัฒนา 33 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ปีเกิด
อีเมล์
โทรศัพท์
วันที่เพิ่ม
1 ก.ค. 2564