สายตา (Vision)

นับตั้งแต่เฮเลนเคลเลอร์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการมองไม่เห็นในปี พ.ศ. 2468 โดยที่ไลออนส์ให้บริการและสนับสนุนคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา เป็นระยะเวลาเกือบ 100 ปี ซึ่งภารกิจอันยาวนานนี้ยงคงทำต่อไปเรื่อยๆ


เรียนรู้ (Learn)

ข้อเท็จจริงเรื่องสายตา

ประชาชนจำนวน 253 ล้านคน ตาบอดหรือเป็นผู้บกพร่องสายตา ในระดับปานกลางถึงรุนแรง (MSVI)
ประชาชนจำนวน 1.1 พันล้านคนมีความบกพร่องสายตาเนื่องจากไม่มีแว่นตา
ประชาชนมากกว่า 75% ของคนตาบอดและเป็นผู้บกพร่องสายตา ในระดับปานกลางถึงรุนแรง (MSVI) สามารถหลีกเลี่ยงได้
ประชาชน 89% ของผู้พิการสายตาอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

ค้นพบ (Discover)

แผนการทำงาน

เรามีประวัติอันยาวนานในการให้บริการคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา และยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อภารกิจนี้ในศตวรรษถัดไปของการให้บริการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเรา

ป้องกัน หลีกเลี่ยง สำหรับผู้พิการสายตา และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ที่ตาบอดและพิการสายตาให้ดีขึ้น


ดำเนินการ (Act)

สำรวจจากโครงการที่สากลแนะนำ โดยทำตามแผนโครงการบริการ (Service Project Planners) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ไลออนส์และสโมสร มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสายตาในชุมชน

ประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับสายตา

ส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการ และการพบปะ สังสรรทางสังคม สำหรับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการตาบอดและ / หรือความบกพร่องทางสายตา (HALF-DAY DIABETES FAMILY EVENT)


การคัดกรองสายตา (Vision Screening for Children)


กลุ่มสนับสนุนด้านสายตา (Vision Support Group)เฉลิมฉลอง (Celebrate)

เรื่องราวของเราคือความหวัง

การบริการของไลออนส์และลีโอส์ สร้างความแตกต่างในชุมชนทั่วโลก