ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง สโมสรไลออนส์สากล

ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง

สมาชิกสโมสรไลออนส์จะต้องเสียค่าธรรมเนียม (Fee) และค่าบำรุง (Due) ดังนี้

 1. เมื่อสโมสรรับเข้าเป็นสมาชิก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (Entrance Fee) ให้แก่สโมสรไลออนส์สากล คนละ 25 เหรียญสหรัฐ เงินค่าธรรมเนียมเข้าเป็นสมาชิกใหม่นี้ จะเสียเพียงครั้งเดียว ยกเว้นแต่ถ้าสมาชิกผู้ใดลาออก หรือย้ายสโมสร โดยไม่เข้าสโมสรใหม่เกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป หากประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าเป็นสมาชิกใหม่นี้อีกครั้งหนึ่ง
 2. นับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์แล้ว สมาชิกแต่ละคนมีพันธะที่จะชำระค่าบำรุง (Due) เป็นรายปี ให้กับสโมสรต้นสังกัด และสโมสรต้นสังกัดมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงของสมาชิกทุกคนให้กับภาคและสากล เป็นรายปีดังต่อไปนี้
  1. ชำระค่าบำรุงไลออนส์สากลคนละ 43 เหรียญสหรัฐ
  2. ค่าบำรุงภาค 800 บาท
  3. ค่าบำรุงภาครวม 300 บาท
  4. วารสารเสียงสิงโต 100 บาท
  5. โครงการหนังสือสารานุกรมไทยฯ 250 บาท