สิ่งแวดล้อม (Environment)

โลกค้ำจุนชีวิตมนุษย์ เราได้รู้ว่าการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร สภาพแวดล้อมของชุมชนต้องมีสภาพที่ดีเปรียบเสมือนบ้านของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


เรียนรู้ (Learn)

ข้อเท็จจริงเรื่องความหิว

โลกนี้มีต้นไม้มากกว่า 3 ล้านล้านต้น
30% ของพื้นที่ ที่เป็นดินของโลกปกคลุมด้วยป่าไม้
มีการตัดต้นไม้มากกว่า 15 พันล้านต้นของทุกปี
46% โดยประมาณ ทั่วโลกจำนวนต้นไม้ลดลง นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์

ค้นพบ (Discover)

แผนการทำงาน

ไลออนส์และลีโอส์ให้บริการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราได้พบว่าการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นของเราได้อย่างไร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเรา

ปกป้องและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเราอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งหมด


ดำเนินการ (Act)

สำรวจจากโครงการที่สากลแนะนำ โดยทำตามแผนโครงการบริการ (Service Project Planners) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ไลออนส์และสโมสร มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การปลูกต้นไม้ในโรงเรียน(School Tree Planting)


การดูแลต้นไม้เล็ก ๆ (Young Tree Care)


การปลูกต้นไม้ (Tree Planting)เฉลิมฉลอง (Celebrate)

เรื่องราวของเราคือความหวัง

การบริการของไลออนส์และลีโอส์ สร้างความแตกต่างในชุมชนทั่วโลก