ประวัติสโมสรไลออนส์สากล

ปีพ.ศ. 2460 เมลวิน โจนส์ อายุ 38 ปี หนุ่มนักธุรกิจ ในนครวิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ได้เชื้อเชิญผู้แทนสโมสรนักธุรกิจอิสระชายหลายสโมสรมาประชุมปรึกษาหารือกัน ในการจัดตั้งสมาคมการกุศล โดยรวมสโมสรอิสระเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อกระทำกิจกรรมอันเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ผู้ยากไร้หรือด้อยโชควาสนากว่าโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เป็นส่วนตัว และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือลัทธิศาสนาใด ๆ ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยกับอุดมการณ์เรื่องนี้และลงมติที่จะจัดตั้งเป็นสมาคมต่อไป

ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2460 (1917) สโมสรที่ร่วมอุดมการณ์ 23 สโมสรจัดให้มีการประชุมใหญ่ (Convention) ขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ที่ประชุมได้ลงมติรับรองธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคม กำหนดจรรยาบรรณของไลออนส์ จัดรูปองค์การบริหารงานของสมาคมและสโมสรไลออนส์ ในการนี้ได้กำหนดให้สโมสรสมาชิกของสมาคมทั้งหมดใช้ชื่อว่า “สโมสรไลออนส์” (Lions Club) สำหรับสโมสรที่ร่วมกันก่อตั้งเดิม 23 สโมสรให้ ใช้ชื่อว่า “ผู้ก่อตั้ง” (Founder) ชาวไลออนส์ในสมัยต่อ ๆ มา จึงได้ถือเอาวันที่ 8 ตุลาคม เป็นวันกำเนิดของสมาคมสโมสรไลออนส์ หรือ ต่อมาเรียกว่า “วันไลออนส์สากล”

เมื่อได้ตั้งเป็นสมาคมขึ้นแล้ว ก็ได้มีการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นในมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาอย่างแพร่หลาย จนเมื่อ พ.ศ. 2463 (1920) กิจการของสโมสรไลออนส์ก็ได้แพร่ออกไปนอกสหรัฐอเมริกา คือได้มีการจัดตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นในประเทศคานาดาเป็นประเทศแรก ในปี 2469 (1926) ก็ได้มีการจัดตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย ต่อมาใน พ.ศ. 2470 (1927) ก็ได้แพร่ออกไปยังประเทศเม็กซิโก และคิวบา ซึ่งในปี พ.ศ. 2470 นี้ ปรากฎว่ามีสโมสรไลออนส์จัดตั้งขึ้นในประเทศต่างๆ ถึง 1,183 สโมสร มีสมาชิกไลออนส์ประมาณ 60,000 คน สมาคมสโมสรไลออนส์ซึ่งเดิมเป็นสมาคมภายในสหรัฐอเมริกาจึงมีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศหรือองค์การสากล (International Organization) สมาคมจึงใช้ชื่อว่า สมาคมสโมสรไลออนส์สากล (The International Association of Lions Clubs) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สโมสรไลออนส์สากล” (Lions Clubs International)

ต่อจากนี้ก็มีการจัดตั้งสโมสรไลออนส์เพิ่มมากประเทศและมากสโมสรขึ้นทุกที เช่น ประเทศในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอาฟริกา ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2548) มีสโมสรที่ตั้งขึ้นแล้วทั่วโลกใน 194 ประเทศ มีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน สมาคมสโมสรไลออนส์สากลจึงนับว่าเป็นองค์การการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก