เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของไลออนส์

เครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์กรไลออนส์ เป็นอักษร "L" สีทอง อยู่ในวงกรมสีม่วง และมีภาพหน้าสิงโต หันหน้าไปทางซ้ายและขวา

วงกลมรอบอักษร "L" หมายถึง พลังของสมาชิกและสโมสรไลออนส์ทั้งหมดทั่วโลกรวมกันเป็นองค์กรเดียว ภาพหน้าสิงโตที่หันไปทางซ้ายและขวาหมายถึงไลออนส์มองไปในอดีตด้วยความภาคภูมิใจ และมองไปในอนาคตด้วยความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ และให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ คำว่า "LIONS" ข้างบนวงกลมหมายถึง สมาคมสโมสรไลออนส์ และคำว่า "INTERNATIONAL" ข้างล่างวงกลมหมายถึง การเป็นสมาคมสโมสรสากล

 

สีของไลออนส์ และความหมาย

สีของไลออนส์เป็นสีม่วงและสีทอง ซึ่งมีความหมายดังนี้

สีม่วง หมายถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ต่อมิตรและต่อตนเอง เป็นสีซึ่งหมายถึงความแข็งแกร่ง กบ้าหาญ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมิเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

สีทอง หมายถึงความจริงใจ การตัดสินใจที่มั่นคง ชีวิตที่บริสุทธิ์และจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อมนุษย์

 

ความหมายของคำว่า "LIONS"

คำว่า LIONS เป็นตัวอักษรย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายดังนี้

L ย่อมาจากคำว่า Liberty ซึ่งแปลว่าอิสรภาพ คือมีอิสภาพในความคิด การเขียนและการให้ความคิดเห็น

I ย่อมาจากคำว่า Interigence ซึ่งแปลว่าปรีชาญาณ คือปรีชาญาณ คือการรู้จักใช้สติปัญญาไตร่ตรองว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรสมควรกระทำ ไม่สมควรกระทำ

O ย่อมาจากคำว่า Our ซึ่งแปลว่าของเรา

N ย่อมาจากคำว่า Nation’s ซึ่งแปลว่าแห่งประเทศชาติ

S ย่อมาจากคำว่า Safety ซึ่งแปลว่าความปลอดภัย

เมื่อรวมแล้วจะหมายความว่า บุคคลที่เป็นไลออนส์แล้ว จะใช้เสรีภาพและสติปัญญาเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศชาติของตน