การแลกสิทธิบัตรเลือกตั้งออนไลน์

ตามประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ฉบับที่ 10/2563-2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องเลื่อนวันการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เป็นวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่โรงแรมเดอะริช จังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัส Covid 19 ที่กำลังระบาดรุนแรงในขณะนี้ สโมสรไลออนส์ สากลภาค 310-เอ2 ขอประกาศการเลือกตั้งผู้ว่าการภาคฯ รองผู้ว่าการภาคฯ ท่านที่ 1 รองผู้ว่าการภาคฯ ท่านที่ 2 ประจำปีบริหาร 2563-2564 และ การรับรองธรรมนูญและข้อบังคับของสภาภาครวมฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น. เป็นการเลือกตั้งรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดังนี้

  1. ให้อดีตประธานสภา อดีตผู้ว่าการภาคทุกท่านที่เป็นผู้แทนอิสระ และนายกสโมสรดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนสโมสร โดยส่งหนังสือแต่งตั้งผู้แทนผ่านทางไลน์ส่วนตัวของคณะกรรมการสิทธิบัตรท่านหนึ่งท่านใดตามรายชื่อด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อแลกสิทธิบัตรในการเลือกตั้งแบบออนไลน์
  2. เมื่อคณะกรรมการสิทธิบัตรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนอิสระและผู้แทนสโมสรตามหนังสือที่ ภอ.2-046/2563-2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เสร็จแล้ว จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กับคณะกรรมการเลือกตั้ง จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งจะเชิญผู้แทนอิสระและผู้แทนสโมสรเข้ากลุ่มโอเพนแชท “การเลือกตั้งออนไลน์ภาค 310-เอ2”
  3. เมื่อเข้ากลุ่มแล้วผู้แทนอิสระและผู้แทนสโมสรทุกท่านต้องแก้ไขโปรไฟล์และใส่รูปภาพของท่าน การแก้ไขชื่อโปรไฟล์ กรุณาระบุรายละเอียดดังนี้
    • กรณีผู้แทนอิสระตำแหน่งอดีตประธานสภา อดีตผู้ว่าการภาค ให้ระบุ PCC หรือ PDG. ตามด้วยชื่อของท่าน เช่น PCC.ดร.พีระวัฒน์, PDG.ประหยัด เป็นต้น
    • กรณีผู้แทนสโมสร กรุณาระบุชื่อ ตำแหน่ง ชื่อสโมสร เช่น ปิยะศักดิ์นายกบรรทัดทอง, ล.สุนี เลขาราชวิถี เป็นต้น
  4. จะเรียงสลับหน้าหลัง ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ขอความกรุณาลงให้ครบตามที่แจ้ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

  1. ดาวน์โหลดหนังสือแต่งตั้งฉบับใหม่ -->คลิกที่นี่
  2. สมาชิกท่านใดไม่สะดวกดาวน์โหลดเนื่องจากไปรษณีย์จัดส่งล่าช้า สามารถใช้หนังสือฉบับเดิมที่ภาคเคยจัดส่งให้ได้ แต่ขอให้ท่านระบุเบอร์มือถือ และ ID Line ของผู้แทนมาด้วย
รายชื่อคณะกรรมการสิทธิบัตรเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการสิทธิบัตร
ไลออน ธนา เกษะประกร

Line ID : L.Thanaka -->คลิกที่นี่

รองประธานคณะกรรมการสิทธิบัตร
ไลออน สุนทร คงคานิ่ง

Line ID : Suntorn-1963 -->คลิกที่นี่

กรรมการสิทธิบัตร
ไลออน เขมณัฏฐ์ สุริยะรัชนี

Line ID : prang162510 -->คลิกที่นี่

กรรมการสิทธิบัตร
ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล

Line ID : ple_aun -->คลิกที่นี่

กรรมการสิทธิบัตร
ไลออน วารุณี ชมภูมิ่ง

Line ID : 0804990839 -->คลิกที่นี่