รายชื่อสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2

ประธานเภูมิภาคที่ 2
ไลออน นภารัตน์ เยาวภา
หมายเลข 5270003
ลำนารายณ์ ลพบุรี
วันที่เป็นสมาชิก 13 พ.ย. 2019
ประธานเขตที่ 4
ไลออน สุรพล ผิวเกลี้ยง
หมายเลข 4739208
ปรางค์สามยอด ลพบุรี
วันที่เป็นสมาชิก 15 ต.ค. 2560
สโมสรไลออนส์
เพชร เพชรบูรณ์ (155175)
Phetchabun Phet
สถานะสโมสร
Newly Chartered
วันที่ก่อตั้ง
29 ก.ค. 2566
สถานที่ประชุม
ประธานเขตที่ 5
ไลออน กานต์สิรี สุขทวี
หมายเลข 2892690
สี่แคว นครสวรรค์
วันที่เป็นสมาชิก 26 ก.ย. 2551
สโมสรไลออนส์
บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ (155356)
Nakhonsawan Bueng
สถานะสโมสร
Newly Chartered
วันที่ก่อตั้ง
05 ส.ค. 2566
สถานที่ประชุม